Operatie voor een anaal abces of anale fistel

Print-Button

 

U heeft een anaal abces of een anale fistel en u moet hiervoor een ingreep ondergaan.
In dit document proberen we enkele vragen te beantwoorden:

• Wat is een abces of fistel van de anus (=aars)?
• Wat is de behandeling en wat mag u ervan verwachten?
• Wat zijn de operatieve risico’s?

1. Wat is een abces of fistel van de anus?anale_fistel
Een anaal (aars) abces en fistel zijn meestal één en hetzelfde probleem. Beiden ontstaan meestal door een ontsteking in een anale klier (binnen in het anaal kanaal). Daar waar een abces een acute (dringende) ontsteking met een etter collectie is, is een fistel een eerder chronische (langzame) verbinding tussen het anale kanaal of de endeldarm en de huid, meestal als een overblijfsel van een acute ontsteking of abces. Wanneer de ontsteking door de huid heen breekt, kan er later een verbinding of fistel overblijven. De fistel loopt meestal door de sfincter (=sluitspier) van de anus. In ongeveer de helft van de abcessen kan er zich een fistel ontwikkelen of reeds aanwezig zijn. Het is niet bekend waarom deze aandoening bij iemand al dan niet voorkomt, het heeft niets te maken met anale hygiëne. Er is wel een verhoogde kans op abcessen en fistels bij ontstekingsziektes van de darm zoals bvb. de ziekte van Crohn.

2. Wat is de behandeling en wat mag u ervan verwachten? behandeling_anale_fistel
Er is eigenlijk maar één afdoende behandeling en dat is een operatie. Dit gebeurt onder algemene of epidurale (prik in de rug) verdoving en kan meestal in dagbehandeling. Een abces wordt via een insnede in de huid geopend en de operatiewonde wordt opengelaten (met of zonder wiek) en heelt spontaan. Er wordt steeds nagekeken of er reeds een fistel bestaat. In het geval van een fistel zoekt de arts de fistelgang op en hij zal deze behandelen in functie van het verloop van deze fistelgang, dit kan onmiddellijk of in een 2e tijd. Antibiotica hebben enkel nut bij patiënten met specifieke gezondheidsproblemen.
Een anale fistel wordt altijd behandeld met de bedoeling de sfincterfunctie optimaal te behouden:
– Lage fistel: openleggen van het fisteltraject en doornemen (snijden) van een (klein) deel van de sluitspier.
– Hoge of complexe fistel: wegnemen van de fistelgang en herstellen van de inwendige opening met een anale flap; plaatsen van een traag snijdende rekker.
Na heelkunde voor een fistel heelt de uitwendige wonde spontaan, dit kan vaak gepaard gaan met tijdelijk verminderde continentie (=vermogen om lucht (winden), vocht (slijm, diarree) en ontlasting onder controle te houden).
Uw chirurg zal u adviseren welke techniek voor u het meest geschikt is.

3. Wat zijn de operatieve risico’s?
Geen enkele ingreep is zonder risico’s. Zo is bij de chirurgische behandeling voor een abces of fistel ook de normale kans op complicaties aanwezig die bij een operatie altijd bestaan.
– nabloeding (u dient alle bloedverdunnende medicatie op voorhand te stoppen, raadpleeg hierover uw chirurg).
– urineretentie (=tijdelijk moeilijk wateren, waarvoor een sondage noodzakelijk kan zijn).
– laattijdige blijvende incontinentie.
– zeldzame hoge koorts en infectie.
– recidief van het abces of de fistel.

4. Wat mag u doen na het vertrek uit het ziekenhuis?
Elke proctologische ingreep kan pijn geven en mag met de gewone pijnmedicatie behandeld worden. Licht bloedverlies bij ontlasting of afvegen is als normaal te beschouwen. Er wordt aangeraden vezelrijke voeding te eten (veel groenten, fruit, bruin brood, zemelen) en veel water te drinken. Bij constipatie zal de chirurg u een laxeermiddel voorschrijven. Vermijden van alcohol en pikante voeding. Anale hygiëne (gewoon met water, douche). Wondzorg zo nodig. Uw chirurg zal u hierover adviseren.

5. Wanneer moet u uw chirurg contacteren?
– aanhoudende koorts
– rillingen
– hevige anale pijn
– bloedverlies anaal (langs de aars) met klonters

Dit document is niet volledig en geeft slechts een algemene informatie. U kan steeds terecht bij uw chirurg voor meer specifieke informatie.