Voorwaarden voor heelkundige behandeling van zwaarlijvigheid

Voorwaarden voor terugbetaling :

Voor elk van deze ingrepen voorziet het ziekenfonds een terugbetaling van het grootste deel van kosten (ziekenhuisverblijf, de ingreep zelf en het grootste deel van het materiaal nodig om deze te kunnen uitvoeren. De rest is ten late van de patiënt of wordt meestal door de eventuele hospitalisatieverzekering vergoed ). Hiervoor moet wel aan enkele voorwaarden worden voldaan. Deze zijn bij wet vastgelegd sinds 01/10/2007 met sinds 01/09/2010 een uitbreiding (versoepeling)van de voorwaarden. Deze zijn :

1. leeftijd > 18 jaar
2. minstens één jaar een grondige dieetpoging onder begeleiding van diëtiste en/of huisarts
3. BMI (body mass index = gewicht in kg / (lengte in m)²) > 40 of BMI > 35 met:
•   Diabetes type 2 (suikerziekte)
•   Hypertensie
•   Slaap apnoe syndroom
•   Vroegere (onsuccesvolle) bariatrische ingreep
4. goedkeuring na multidisciplinair overleg door chirurg + internist (meestal endocrinoloog) + psychiater of klinisch psycholoog
5. een notificatie-formulier wordt opgestuurd naar het ziekenfonds