Staf

staf-2

Alle stafleden beoefenen de courante algemene heelkunde, zoals bijvoorbeeld:

appendix operaties, galblaasoperaties, kijkoperaties, liesbreukoperaties, kleine heelkunde, urgenties, …

Aangezien de uitgebreidheid en de complexiteit van de moderne heelkunde hebben de verschillende stafleden zich verder gespecialiseerd in specifieke deelgebieden van de algemene heelkunde

Dr. Yves Van Molhem
diensthoofd

Dr. Philippe Hofman

Dr. Marc Krick

Dr. Steven De Gendt

Dr. Sam Van Slycke

Dr. Bart Willaert